Monday, April 28, 2014

Anathema - Summer night horizon

„Хоризонт в лятна нощ”

В светлината лунна.
В бледата прегръдка на светлината лунна.
Опознаваме ние пространството между нас.
Пространството между нас.

Светлината на сънищата.
Светлината на сънищата, на вълни тя идва.
Вълните вътре в нас.
Светлината звездна.
Тихата прегръдка на светлината звездна.
Да опознаем пространството вътре в нас.
Пространството вътре в нас.

В небеса кървавочервени.
Умът полита.
Небето пада то.
Океанът надига се.
Светове сблъскват се.
Да опознаем пространството между нас.
Пространството между нас.

Летя.
Тъй високо в сън един.
Тъй жив чувствам се аз.
Като бижу е светът в твоите очи.
Живот един.
Усети го ти.

В светлината лунна.
В бледата прегръдка на светлината лунна.
Чувството ти приеми.
Пространство няма между нас.
Пространство няма между нас.

В небеса кървавочервени.
Сълзите спират.
Небето пада.
Пространство няма между нас.

No comments:

Post a Comment